Åklagarmyndigheten

A public authority

4 requests
: Begäran om kopior av allmänna handlingar
Response by Åklagarmyndigheten to T.Ruus on .
Awaiting classification.
This is the mail system at host fragastaten.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Strafföreläggande
Response by Åklagarmyndigheten to Sune on .
Handled by post.
Hej!   Vi kan inte expediera handlingen elektroniskt via mejl, vi behöver en postadress så att vi kan skicka handlingen till er.   Med vänlig...
Policy för allmänna handlingar
Response by Åklagarmyndigheten to Anders Chydenius on .
Successful.
Hej, Bifogar relevant kapitel från Åklagarmyndighetens ärendehanteringshandbok. Se punkt 2.7. Med vänlig hälsning Niklas Gustafsson Arkivarie IT-...
Hej, Riktlinjer för intern och extern kommunikation, ÅMR 2014:3 bifogas. Hälsningar Informationsavdelningen Åklagarmyndigheten -----Ursprungligt medd...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?