Arbetsmiljöverket (AV)

A public authority

3 requests
Policy för allmänna handlingar
Response by Arbetsmiljöverket (AV) to Anders Chydenius on .
Successful.
Ni har 2016-12-28 begärt att få ta del av handling Utlämnande av allmän handling/allmänna uppgifter - rutiner i ärende 2014/121362. Handlingen bifog...
Företag som utreds pga nya regler för OSA?
Response by Arbetsmiljöverket (AV) to Adam Grünerwald on .
Awaiting classification.
Hej Adam Det går tyvärr inte att ta fram en sammanställning på inspektioner där anmärkningar eller brister uppdagats med hänvisning till en enstaka fö...
Hej Peter Bifogar dokumentet i detta mejl. Rolf Larsson Henriksen Handläggare Arbetsmiljöverket        Avdelningen för juridik Enheten för registra...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?