Bolagsverket

A public authority

4 requests
Diarium/daglista för 2016-11-01
Response by Bolagsverket to Anna Södertörn on .
Partially successful.
Hej Anna Vi behöver mer information om vad det är du vill beställa. Är det information om eller endast antalet inkomna registreringsärenden? Är det in...
Policy för allmänna handlingar
Response by Bolagsverket to Anders Chydenius on .
Successful.
Hej! Bolagsverket har inte någon särskild policy för utlämnande av allmänna handlingar, men följande framgår av Bolagsverkets arbetsordning (utdrag)...
Myndighetens gällande Kommunikationsstrategi (2016)
Response by Bolagsverket to Peter Forsskål on .
Partially successful.
Hej, Bolagsverket har ingen formellt beslutad kommunikationsstrategi. Med vänlig hälsning ________________________________________________ Charlot...
Lista över nystartade bolag i Solna under april 2016
Response by Bolagsverket to Klara Lidstrand on .
Partially successful.
Hej! Använd beställningsformuläret för beställning av information om nyregistrerade företag, klicka på länken för att komma dit http://bolagsverket.se...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?