Gävle Municipality

A public authority

5 requests
Utdrag ur diarium 8 - 14 maj
Response by Gävle Municipality to Sven Lagerström on .
Successful.
Hej , Tack för att du har kontaktat oss! På denn länk får du söka dina ärenden http://www.gavle.se/Kommun--politik/Diarium/ Med detta svar hoppas...
Kommunchefs epostlogg
Response by Gävle Municipality to Maria Persson on .
Successful.
Hej Maria Här kommer den e postlogg för Gävle kommuns kommundirektör Göran Arnell du efterfrågat. Den är uppdelad på två filer;  in- respektive utgå...
Marknadsstrategi Julbocken
Response by Gävle Municipality to Peter Forsskål on .
Successful.
Hej Peter!   Här kommer den tjänsteskrivelse där strategin för just Julen börjar i Gävle finns beskriven. Jag bifogar även den övergripande markna...
Hej, här kommer kostnaderna för festivalen Xpress i Gävle 1-3 december 2016, Gasklockorna.   Vänliga häsningar Kultur & fritid Gävle   Från:...
Då kommer svaret på din fråga här nedan   MVH Veronica Silén Assistent Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret Gävle Kommun, 801...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email