Orsa Municipality

A public authority

2 requests
Utdrag ur diarium 8 - 14 maj 2017
Response by Orsa Municipality to Eva Karlsson on .
Successful.
  Bifogade filer översändes enligt önskemål.     Med vänlig hälsning   Birgitta Moraeus Gemensamt stöd Orsa kommun   Box 23 / Parkg...
Hej Eva! Ursäkta dröjsmålet! Bifogar begärd handling. Med vänliga hälsningar Orsa kommun Verksamhetsområde service och utveckling Tfn. 0250-5...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?