Polismyndigheten

A public authority

4 requests
-----Ursprungligt meddelande----- Från: Kommunikationsavdelningen kansli Skickat: den 21 december 2016 14:12 Till: Kansli Registrator Ämne: SV: Freedo...
Till registraturen, Jag vill ha ut Bilaga 9 Inriktning kommunikationsavdelningen 2015 (7 sidor) gratis. Med vänliga hälsningar, Eva Karlsson
Detta är ett automatsvar från Polisen. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om ditt ärend...
Hej, bifogat hittar du Polismyndighetens tillstånd för verksamheten på Skeppsbron den 22 juni 2016.   Vänliga hälsningar     Ulrika Sundqvis...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?