Stockholm Municipality

A public authority

13 requests
Till Stockholms stad, Hej! Jag skulle vilja ha förteckning över kommunfullmäktigehandlingar som behandlar frågan om utförsäljning av lägenheter ur al...
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Response by Stockholm Municipality to Sven Lagerström on .
Successful.
Utskrift från Ciceron Classic Hej Här kommer den efterfrågade listan över registrerade handlingar för 2017-05-01--2017-05-07 Vänliga hälsningar Regis...
Individers avtal med Staten?
Response by Stockholm Municipality to SmOke on .
Awaiting classification.
Hej, Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära...
Avtal för vård och omsorg med Caleo Omsorg AB mars 2017
Response by Stockholm Municipality to Eva Karlsson on .
Awaiting internal review.
Hej, Ditt mejl har blivit vidarebefordrat till SDN Hägersten-Liljeholmen för besvarande. Hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska av...
GIS-data över luftföroreningar
Response by Stockholm Municipality to Artur Hansson on .
Partially successful.
Hej, Se mejlet nedan. Den här frågan rör SLB-analys inte Stockholms stad. Besvaras direkt till frågeställaren. Tack.     Registraturet S...
Protokoll från kommunfullmäktige
Response by Stockholm Municipality to Maria Persson on .
Successful.
Hej Bifogar kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-20. Mvh Håkan Hultgren, handläggare Juridiska avdelningen, KF/KS kansli Stadsledningskontoret, 10...
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Response by Stockholm Municipality to Maria Persson on .
Handled by post.
Hej Maria, efterfrågad e-postlogg finns att hämta i Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1 i receptionen. Återkom med info om postadress om du vill att den...
Protokoll från senaste möte i kommunfullmäktige.
Response by Stockholm Municipality to Heinrich Heine on .
Awaiting classification.
Hej Senaste mötet med kommunfullmäktige var måndagen den 20 mars. Justering av protokollet sker nu på måndag 27 mars och anslag därom sker tisdagen de...
Intäkter Nobelfesten 2016
Response by Stockholm Municipality to Peter Forsskål on .
Successful.
Hej,   Ni har efterfrågat intäkter för Nobelfesten 2016. Nobelstiftelsen har ett fast pris om 160 000 kr men det tillkommer intäkter för personalk...
Avtal tjänsten InsynSverige
Response by Stockholm Municipality to Peter Forsskål on .
Successful.
Hej, Bifogar aktuellt avtal gällande insynsverige.se för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Jur...
Hej Eva. Verksamhetsplanen har ännu inte antagits. Det finns däremot ett förslag till  beslut, vilket vi publicerar på insyn. [1]http://insynsverig...
Hej, Jag är osäker på om vi har svarat på er förfrågan. Våra riktlinjer för it-arbetsplatsen regleras av stadens riktlinjerna för informationssäkerhet...
Hej Fredrik! Här kommer sista mailet med avtal gällande insatser för missbrukare från Stockholm, stödboende enligt SoL. Vänligen! Isabelle Vas, socia...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email