Universitetskanslersämbetet

A public authority

2 requests
Gällande Kontoplan (2016)
Response by Universitetskanslersämbetet to Anders Nordencrantz on .
Successful.
Hälsningar   Tony   Tony Szabo Ekonomiansvarig/Finance Manager [1][IMG] Avdelningen för verksamhetsstöd/Department of Administration and IT...
Hej Peter! Skickar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) Kommunikationspolicy. Den gäller även för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) eftersom UK...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?