Upplands Väsby Municipality

A public authority

5 requests
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Response by Upplands Väsby Municipality to Sven Lagerström on .
Successful.
Hej Sven, Bifogat finns en lista över registrerade handlingar i kommunstyrelsens diarium under vecka 18 (1-7 maj).   Vänliga hälsningar, Daniel...
Protokoll från kommunfullmäktige
Response by Upplands Väsby Municipality to Maria Persson on .
Successful.
Hej, Här kommer begärd handling. Den finns även på kommunens hemsida.     Vänliga hälsningar, Daniel Gertz .....................................
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Response by Upplands Väsby Municipality to Maria Persson on .
Successful.
Hej Maria, Här kommer begärda handlingar - e-postloggar över extern och intern kommunikation från kommundirektörens e-post 6 - 12 mars.     Vänl...
Gällande Kontoplan (2016)
Response by Upplands Väsby Municipality to Anders Nordencrantz on .
Successful.
Hej Anders!   Se bifogade filer för våran kontoplan     Med vänlig hälsning   Mikael Ek IT-Ekonom Stöd & Process Upplands Väsby kom...
Hej Peter, Upplands Väsby kommuns kommunikationspolicy upphör snart att gälla och arbetet med att ta fram en ny pågår. Bifogar den samt den nyrevider...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?

  

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address
Ask us to update FOI email