Verket För Innovationssystem

A public authority, also called VINNOVA

3 requests
Gällande Kontoplan (2016)
Response by Verket För Innovationssystem to Anders Nordencrantz on .
Successful.
Hej Anders! Översänder här de begärda uppgifterna. Registraturen Vinnova 101 58 Stockholm Besök: Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr Växel: 08-473 3000 [VI...
Hej Peter! Översänder här den begärda handlingen Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova 101 58 Stockholm Besök: Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr Tel...
Hej Peter! Frågan du ställt är en begäran om utlämnande av allmän handling. Nej, det finns inget sådant färdigt dokument. Registraturen är ansvarig fö...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?