Verket För Innovationssystem

A public authority, also called VINNOVA

3 requests
Gällande Kontoplan (2016)
Request sent to Verket För Innovationssystem by Anders Nordencrantz on .
Long overdue.
Till myndigheten, Jag skulle vilja begära ut er gällande kontoplan via e-post. Önskar digitalt format så som kalkylarksformat i ODS, CSV, XLS eller...
Hej Peter! Översänder här den begärda handlingen Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova 101 58 Stockholm Besök: Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr Tel...
Hej Peter! Frågan du ställt är en begäran om utlämnande av allmän handling. Nej, det finns inget sådant färdigt dokument. Registraturen är ansvarig fö...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?