Browse and search requests

  

1245 FOI requests found

: Begäran om kopior av allmänna handlingar
Response by Åklagarmyndigheten to T.Ruus on .
Awaiting classification.
This is the mail system at host fragastaten.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Oidentifierade kränkningar av svenskt luftrum.
Response by Försvarsmakten to Mikael Stamfält on .
Information not held.
Hej Mikael Jag har förmedlat din fråga till handläggande avdelning som svarar: Inga uppgifter finns som motsvarar din begäran. Då du fått ett nega...
Hur funkar denna?
Response by Kumla Municipality to Malin Tinjan on .
Awaiting classification.
Den kommer fram. Med vänlig hälsning Lars Claeson Nämndsekretare Kommunledningsförvaltningen Kumla Kommun 692 80 Kumla 019-58 80 00 [email address] w...
Till Stockholms stad, Hej! Jag skulle vilja ha förteckning över kommunfullmäktigehandlingar som behandlar frågan om utförsäljning av lägenheter ur al...
Contracts/agreements with Frontex
Response by Kustbevakningen to Arne Semsrott on .
Awaiting classification.
Dear Sir   We have executed your request from 21^st of February, registered as dnr 2018-547.   Please se attached files, first one excluded, f...
Minutes of the meetings of the EMBL
Follow up sent to Vetenskapsrådet by Alba Gutiérrez on .
Information not held.
Thanks you for your response. I will contact the EMBL directly. Yours sincerely, Alba Gutiérrez
Minutes of the meetings EMBL
Request sent to Karolinska Institutet by Alba Gutiérrez on .
Long overdue.
Under the FOI Act, I would like to access to the copies of the minutes of the meetings of the Council of the "European Molecular Biology Laborator...
Contracts/agreements with Frontex
Response by Ministry for Foreign Affairs to Arne Semsrott on .
Awaiting classification.
Dear Mr. Semsrott, Your request has been forwarded to me since the general responsibility for Frontex within the Swedish government offices lies under...
Contracts/agreements with Frontex
Response by Ministry of Defense to Arne Semsrott on .
Awaiting classification.
Hej, Jag har gjort sökningar i vårt diarium efter de handlingar du söker utan resultat. Med vänlig hälsning Carola Registrator Försvarsdepartementet...
Lista över muséer
Response by Swedish National Heritage Board to A. Larsson on .
Awaiting classification.
Hej, Översänder listan (listan uppdateras löpande). Med vänliga hälsningar Registrator   Riksantikvarieämbetet Administrativa avdelningen Box...
Källkod för hemsidan ki.se
Follow up sent to Karolinska Institutet by Anders Nordencrantz on .
Delivery error
Till Karolinska Institutets informationsservice, Var vänlig och vidarebefodra mitt mail till rätt avdelning. Med vänliga hälsningar, Anders Norde...
Kommunchefs epostlogg
Response by Berg Municipality to Maria Persson on .
Awaiting classification.
Ska du ha detta?   Med vänliga hälsningar   Ulla Thomasson Bergs kommun Nämndadministratör Box 73 Administrativa avdelningen 845 21 Svenstavik...
robst har skickat följande fil(er)/has sent you the following file(s). För att hämta filen(erna) klicka på länken nedan/To download the file(s) plea...
Ärendehantering -------------------------------------------------------------------------- Information Gun-Liz Hällgren har kvitterat följande reg...
Planerad Verksamhetsbudget för 2018
Request sent to Västerbottensteatern by Ingeborg Bergström on .
Long overdue.
Till Västerbottensteatern, Jag vill begära ut teaterns planerade verksamhetsbudget för kommande år 2018 innehållandes information kring planerade mar...
Mötesprotokoll från Ledningsgrupp Hamnmagasinet
Response by Umeå Municipality to Peter Gustavsson on .
Awaiting classification.
Med vänliga hälsningar   Dag Elfgren Enhetschef Kulturcentrum för barn och unga Umeå Kultur Tel: 090 – 16 34 78 Mobil: 070 – 227 86 31 www.umea.se/kult...
Riktlinjer kring representationsredovisning
Request sent to Skellefteå Municipality by Eva Karlsson on .
Awaiting classification.
Till Skellefteå kommun, Jag vill ta del av era riktlinjer kring representationsredovisning som upprättats med kommunledningen och ekonomiavdelning. V...
Källkoden för Platser.se
Response by Swedish National Heritage Board to A. Larsson on .
Partially successful.
Hej! I bif dok finns den efterfrågade källkoden, se svar nedan! [1]cid:image001.png@01D29662.3FAB0660 Registrator   Riksantikvarieämbetet Ad...
Kulturnämndens kallelse och protokoll oktober 2017
Request sent to Umeå Municipality by Mikael Nordfeldth on .
Long overdue.
Hej, jag önskar ta del av kallelse (ärendelistan) för Kulturnämndens möte i oktober 2017. Ifall protokollet är färdigt önskar jag ta del av det ocks...
Studentklagomål 2016- 2017
Follow up sent to Malmö Högskola by I Fernandez on .
Successful.
Hej Allt har kommit fram. Tack så mycket Yours sincerely, I Fernandez
Hej Anders, Bifogar handling enligt begäran. Vänliga hälsningar, Kristina Radford Arkiv & registratur Svenska institutet -----Ursprungligt meddelan...
Hej Mikael, Ber om ursäkt för sent svar! Din fråga tidigare gällde Windows 10 som vi har besvarat. Umeå kommuns licensmodell gör att uppgradering til...
Hej! Bifogar transaktionshistoriken för betalkort som      innehas av:           * Björn, Ulrika (Gruppchef, Kommunikation)      * Elfgren, D...
Hej! Bifogar transaktionshistoriken för betalkort som innehas av:           * Alenskär, Cathrin (Internationell chef, Tillväxt)     med vänl...
Geographical positions of KBV001 Poseidon
Response by Kustbevakningen to Arne Semsrott on .
Successful.
Hej,   I nedanstående bild kan ni se hur KBV001 rört sig den aktuella perioden. Färdvägen är den senapsgula linjen på bildan. Man avgick från M...