Browse and search requests

  

738 FOI requests found

Exempel på utlägg för avdrag på cykelresor?
Follow up sent to Skatteverket by Mikael Nordfeldth on .
Partially successful.
Hej och tack för svaret! Då ska jag räkna på detta och ifall bränslet till min cykel har kostat mer än 10000kr under 2016 tolkar jag detta som en res...
Hej, du har begärt att få se Carl Bartlers mail-loggar 3-9 april för in- och utgående korrespondens och loggarna har bifogats mailet.   Hälsningar...
Hej !   Här kommer kommunchefens epost logg enligt överenskommelse. Har ni några fler frågeställningar som vi i Vindeln kan hjälpa till med så är...
Hej Du har begärt att få ta del av kommundirektör Carl-Martin Lanérs e-postlogg mellan datumen 3 april - 9 april 2017. Jag skickar med dem som två...
Hej, förlåt att du har fått vänta men det är så mycket på it-avdelningen nu och äntligen har jag kommundirektörens utgående mail här. Med vänliga häls...
Hej. Här kommer handlingen som du har begärt ur. Med vänlig hälsning Mona Enqvist nämndsekreterare/registrator Nämndskansliet Tel: 0280-18102...
Hej Eva   Här kommer Ulf Svenssons e-post lista efter din begäran.   Med vänlig hälsning Hanna Andersson   ------------------------------...
Hej! Översänder efterfrågade e-postlistor för kommunchefen 3-9 april 0217. Trevlig helg! Med vänlig hälsning ______________________________________...
Härmed översändes e-postlogg för kommunchefen 3-9 april 2017. Med vänliga hälsningar Britt Idensjö Kanslichef Kommunkansliet” Hultsfreds kommun B...
Här kommer begärd information.   MVH -------------------------------------------------------------------------- Registrator E-post: [1][email ad...
Hej Eva! Här kommer loggarna för kommunchefen under tidsperioden 3 april till och med 9 april 2017. Trevlig helg! Hälsningar Madeleine Sahlin Registr...
Bifogar kommunchefens e-postlogg för 3-9 april. Helena Hammar IT-avdelningen 0502-60 60 21 ------------------------------------------ Tidaholms kommu...
Hej, Ursäkta dröjsmålet. Se bifogade listor. Vill ni se något specifikt mail i sin helhet, återkom med vilket eller vilka så gör vi en sekretessprövni...
Hej Eva Bifogat finner du begärda uppgifter. Med vänlig hälsning Joanna Kohnen Servicevägledare Torsås kommun Förvaltningen för ledning och administ...
Vänligen se bifogade filer. Trevlig helg!   Vänliga hälsningar   Karin Lundbäck Registrator/ärendesamordnare   ************************...
Hej! Bifogat finner du en pdf-fil med loggen ni efterfrågat. Vänligen, Torbjörn Svedung Administrativ chef Office: +46 (0)530 183 84 [email address] w...
Hej, I bifogad fil finns E-postlogg från kommundirektörens E-post mellan den 3:e och 9:e april. Hör av er vid frågor. Med vänliga hälsningar/Best re...
Hej Översänder begärd handling gällande e-postlogg för kommundirektör Diana Olsson. Jag ber om ursäkt för dröjsmålet. Med vänlig hälsning    ...
Hej Eva! Ursäkta dröjsmålet! Bifogar begärd handling. Med vänliga hälsningar Orsa kommun Verksamhetsområde service och utveckling Tfn. 0250-5...
Hej Eva, Här kommer loggen. Observera att de är delade på två flikar, en för skickade och en för mottagna mail. Med vänlig hälsning Fredrik Anderber...
Hej Eva Här kommer loggarna enligt önskemål. Ursäkta dröjsmålet. Med vänlig hälsning Gunilla Liljekvist Chefssekreterare Kommunledningskontoret Tfn/...
Hej,   Här kommer kommunchefens e-post begärd tidsperiod.   Med vänlig hälsning   Ulrika Wenn Chef kommunledningsstaben Hudiksvalls kom...
Ärendehantering -------------------------------------------------------------------------- Information Micael Silenstam har kvitterat följande reg...
HEj, Här kommer kopia på begärd handling. Med vänlig hälsning Annika Lindholm Registrator Katrineholms kommun ______________________________________...
Översänder begärda handlingar. Hälsningar Hjo kommun Kansliet/Christina Grahn -----Ursprungligt meddelande----- Från: Eva Karlsson [mailto:[FOI #1035...