Avtal tjänsten InsynSverige

Peter Forsskål made this Freedom of Information request to Falkenberg Municipality

The request was partially successful.

From: Peter Forsskål

Till kommunen,

Jag begär ut gällande avtal för tjänsten InsynSverige.se som
levereras av Your Voice Network AB och som kommunen använder.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

Link to this

From: Falkenbergs kommun
Falkenberg Municipality

Hej,

Vi håller på att ta reda på vem som ansvarar för detta avtal. Återkommer till dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Jesper Arnrup
Upphandlare
Kommunstyrelseförvaltningen

Direkt: 0346-88 50 19
[email address]

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
www.falkenberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #492 email]]
Skickat: den 16 december 2016 22:00
Till: Falkenbergs kommun
Ämne: Freedom of Information request - Avtal tjänsten InsynSverige

VB Upphandling

Till kommunen,

Jag begär ut gällande avtal för tjänsten InsynSverige.se som
levereras av Your Voice Network AB och som kommunen använder.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #492 email]

Is [Falkenberg Municipality request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Falkenberg Municipality? If so, please
contact us using this form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Jesper Arnrup
Falkenberg Municipality

Hej,

Kommunens avtal avseende tjänsten Insynsverige.se är uppsagd sedan en tid tillbaka. Jag har inte lyckats få fram det gamla avtalet och gissar att det kan kräva manuellt letande i kommunarkivet vilket kan ta sin tid.

Är det fortfarande av intresse för dig trots att det är uppsagt och i så fall, vilka uppgifter är du intresserad av i avtalet?

Med vänlig hälsning,
 
Jesper Arnrup
Upphandlare
Kommunstyrelseförvaltningen
  
Direkt: 0346-88 50 19
[email address]
 
Falkenbergs kommun
311 80  Falkenberg
www.falkenberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #492 email]]
Skickat: den 16 december 2016 22:00
Till: Falkenbergs kommun
Ämne: Freedom of Information request - Avtal tjänsten InsynSverige

Till kommunen,

Jag begär ut gällande avtal för tjänsten InsynSverige.se som
levereras av Your Voice Network AB och som kommunen använder.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #492 email]

Is [Falkenberg Municipality request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Falkenberg Municipality? If so, please
contact us using this form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Falkenbergs kommun,

Tack för ert svar. Jag är fortfarande intresserad av avtalet,
främst om det går att få via e-post. Jag har full förståelse och
respekt för att det kan ta sin tid att hitta och ta del av avtalet
digitalt, om det är möjligt.

Dessutom är jag nyfiken på varför avtalet sades upp, om ni har
något sådan information att ta del av.

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

Link to this

From: Jesper Arnrup
Falkenberg Municipality

Hej,

Jag skickar din fråga vidare till Torbjörn Larsson som var med när kommunen började använda tjänsten.
Han besvarar dig i detta ärende.

Med vänlig hälsning,
 
Jesper Arnrup
Upphandlare
Kommunstyrelseförvaltningen
  
Direkt: 0346-88 50 19
[email address]
 
Falkenbergs kommun
311 80  Falkenberg
www.falkenberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #492 email]]
Skickat: den 20 december 2016 11:32
Till: Jesper Arnrup
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - Avtal tjänsten InsynSverige

Till Falkenbergs kommun,

Tack för ert svar. Jag är fortfarande intresserad av avtalet,
främst om det går att få via e-post. Jag har full förståelse och
respekt för att det kan ta sin tid att hitta och ta del av avtalet
digitalt, om det är möjligt.

Dessutom är jag nyfiken på varför avtalet sades upp, om ni har
något sådan information att ta del av.

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

show quoted sections

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Falkenbergs kommun

Tack. Jag har fortfarande inte fått svar från er ansvarige.

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

Link to this

From: Jesper Arnrup
Falkenberg Municipality

Hej,

Jag har skickat en påminnelse till IT-chef Torbjörn Larsson. Nedan följer även Torbjörns kontaktuppgifter.

[email address]
0346-88 62 58

Med vänlig hälsning,
 
Jesper Arnrup
Upphandlare
Kommunstyrelseförvaltningen
  
Direkt: 0346-88 50 19
[email address]
 
Falkenbergs kommun
311 80  Falkenberg
kommun.falkenberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #492 email]]
Skickat: den 5 februari 2017 18:51
Till: Jesper Arnrup
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Freedom of Information - Avtal tjänsten InsynSverige

Till Falkenbergs kommun

Tack. Jag har fortfarande inte fått svar från er ansvarige.

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

show quoted sections

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Falkenbergs kommun,

Tack, jag inväntar IT-chefens svar till denna e-postadress.

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

Link to this

From: Jesper Arnrup
Falkenberg Municipality

Hej,

 

Här kommer svar från IT:

 

 

Denna tjänsten sades upp för ca 3 år sedan pga. att den inte användes.
Beslutet om uppsägning togs av dåvarande webbstrateg tillsammans med
dåvarande kanslichef i samband med att den nya webben publicerades.

 

Det fysiska avtalet hittas dessvärre inte. Enligt kommuns gällande
dokumenthanteringsplan gallras utgångna avtal efter två år och det skulle
kunna vara anledningen till att det inte hittas.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Jesper Arnrup

Upphandlare

Kommunstyrelseförvaltningen

  

Direkt: 0346-88 50 19

[1][email address]

 

Falkenbergs kommun

311 80  Falkenberg

[2]kommun.falkenberg.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #492 email]]
Skickat: den 6 februari 2017 14:23
Till: Jesper Arnrup
Ämne: Re: SV: Intern granskning av begäran enligt Freedom of Information -
Avtal tjänsten InsynSve(‑

 

     Till Falkenbergs kommun,

    

     Tack, jag inväntar IT-chefens svar till denna e-postadress.

    

     Med vänliga hälsningar,

    

     Peter Forsskål

    

     

show quoted sections

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Falkenberg,

Tack för svaret!

Med vänliga hälsningar,

Peter Forsskål

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Falkenberg Municipality only: