We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anna Södertörn please sign in and let everyone know.

Diarium/daglista för 2016-11-01

Anna Södertörn made this Freedom of Information request to Flens Municipality

This request has an unknown status. We're waiting for Anna Södertörn to read a recent response and update the status.

From: Anna Södertörn

Till Flens kommun,

Jag skulle vilja få ut diariet eller daglistan för datumet
2016-11-01. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Anna Södertörn

Link to this

From: Ria Larsson
Flens Municipality


Attachment Postlista 2016 11 01.docx
8K Download View as HTML


Hej! Ursäkta dröjsmålet, men jag har inte sett förfrågan förrän nu.
Skickar postlistan från den aktuella dagen som en Word-fil.

Med vänliga hälsningar

Ria Larsson, kommunarkivarie

Link to this

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anna Södertörn please sign in and let everyone know.

Things to do with this request

Anyone:
Flens Municipality only: