Källkoden för Platser.se

A. Larsson made this Freedom of Information request to Swedish National Heritage Board

The request was partially successful.

From: A. Larsson

Till Riksantikvarieämbetet,

Jag skulle vilja begära ut källkoden för er hemsida platser.se. Då
den är handling inkommen eller upprättad av myndighet. Utvecklingen
bör vara anslagsfinansierad och sker ej i kommersiellt syfte.

Med vänlig hälsning,
Albin Larsson

Link to this

From: registrator
Swedish National Heritage Board


Attachment image001.png
5K Download

Attachment platser.zip
1.5M Download


Hej!

I bif dok finns den efterfrågade källkoden, se svar nedan!

[1]cid:image001.png@01D29662.3FAB0660

Registrator

 

Riksantikvarieämbetet
Administrativa avdelningen

Box 1114
621 22 Visby

E-mail: [2][Swedish National Heritage Board request email]
PPlease consider the environment before printing this email

 

 

 

 

 

Från: Miranda Hackzell
Skickat: den 27 november 2017 12:46
Till: registrator <[Swedish National Heritage Board request email]>
Ämne: Offentlighetsprincipen request - Källkoden för Platser.se

 

Hej,

 

Bifogat finns delar av den efterfrågade källkoden för platser.se. Den
bifogade källkoden är inte komplett.

Den del av koden som saknas har vi idag inte resurser att tidsmässigt
hantera i myndigheten.

 

Vänligen

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Swedish National Heritage Board request email]

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Swedish National Heritage Board only: