Kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Ockelbo Municipality

Waiting for an internal review by Ockelbo Municipality of their handling of this request.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 27 mars - 2
april.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Ockelbo kommun,

Jag begärde ut kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017
för cirka tre dagar sedan. Jag vill bara påminna er om att en
begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt enligt
Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Ockelbo kommun,

Jag begärde ut kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017
för cirka en månad och en vecka sedan. Jag vill bara påminna er om
att en
begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt enligt
Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Ockelbo Municipality only: