Kommunchefens e-postlogg för 8 maj - 14 maj 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Karlskoga Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 8 maj - 14
maj 2017.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: kommun@karlskoga.se
Karlskoga Municipality


Attachment image0.png
12K Download


Hej!

Tack för ditt mail. Ditt ärende har fått ärendenummer [2017SC4960].

Vi försöker återkoppla till dig senast två arbetsdagar efter att ditt
ärende inkommit.

Vid akuta ärenden efter kontorstid finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/...

Med vänlig hälsning

Servicecenter

Karlskoga kommun

Tel: 0586-61 000

[Karlskoga Municipality request email]

www.karlskoga.se

References

Visible links
1. http://www.karlskoga.se/Kommun--politik/...

Link to this

From: Anette Karlsson
Karlskoga Municipality


Attachment E postlistor 8 14 maj 2017.docx
1.1M Download View as HTML


Hej!

Översänder kommunchefens e-postlogg för 8 maj - 14 maj

Med vänlig hälsning

Anette Karlsson
Registrator

Karlskoga kommun
1 KS Ledningskontor
Kansliavdelningen
Telefon 0586-61228
E-post: [email address]
----- Vidarebefordrat av Anette Karlsson/KRAE/KS/KGA på 2017-05-16 14:24
-----

Anette Karlsson
 

Inkommen e-post

Från: "[Karlskoga Municipality request email]" <[Karlskoga Municipality request email]>
Skickat: 2017-05-15 10:03:34
Till: "KS Diarium" <[email address]>
Kopia:
Ärende: VB: Freedom of Information request - Kommunchefens e-postlogg för
8 maj - 14 maj 2017 [2017SC4960]

Från: Eva Karlsson <[FOI #1235 email]>
Skickat: den 15 maj 2017 09:44
Till: FOI requests at Karlskoga Municipality <[Karlskoga Municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Kommunchefens e-postlogg för 8 maj
- 14 maj 2017

Till kommunen,
 
 Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
 senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 8 maj - 14
 maj 2017.
 
 Med vänlig hälsning,
 
 Eva Karlsson
 
 -------------------------------------------------------------------
 
 This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
 footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.
 
 Please use this email address for all replies to this request:
 [FOI #1235 email]
 
 Is [Karlskoga Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
 requests to Karlskoga Municipality? If so, please contact us using
 this form:
 [1]https://www.fragastaten.se/change_reques...
 
 Disclaimer: This message and any reply that you make will be
 published on the internet. Our privacy and copyright policies:
 [2]https://www.fragastaten.se/help/officers
 
 If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
 web manager to link to us from your organisation's FOI page.
 
 
 -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.fragastaten.se/change_reques...
2. https://www.fragastaten.se/help/officers

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Karlskoga Municipality only: