Likabehandlingsplan Guldskolan 2016/2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Skellefteå Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017 för:

Guldskolan

Tacksamt om jag kan få den i digitalt format (PDF).

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Britt Öhman har kvitterat följande registrering som du gjort.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751495
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:32:10

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:32:10 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751495

Svar
Guldskolans/Moröbackekskolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Guldskolan 2016/2017.
     Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
för:
Beskrivning av      
ärende/fråga      Guldskolan
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
    xxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Malin Forsmark har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751495
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:32:10

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:32:10 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751495

Svar
Guldskolans/Moröbackekskolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Guldskolan 2016/2017.
     Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
för:
Beskrivning av      
ärende/fråga      Guldskolan
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
    xxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

Förvaltning svarar
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag

Svar
Svar/kommentar från förvaltning pratat med områdeschef hur hantera

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om jag ser att ni
kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte fått något
icke-automatiskt svar eller begärd handling.

Med vänliga hälsningar,

Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality


Attachment Plan f r arbete mot diskriminering och kr nkande behandling.MB skola fri fskkl..pdf
224K Download View as HTML


Ärendehantering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information
Josefin Granlund har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201768199
Registreringsdatum: 2017-04-03 klockan 13:30:12

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-04-03 klockan 13:30:12 (Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201768199

Svar
Internal review of Freedom of Information request - Likabehandlingsplan Guldskolan 2016/2017
     Till Skellefteå kommun,
     
     Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om jag ser att ni
Beskrivning av      kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte fått något
ärende/fråga      icke-automatiskt svar eller begärd handling.
     
     Med vänliga hälsningar,
     
     **** ****
Bifogad fil Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.MB skola,fri,fskkl..pdf (se bifogad fil)
Hej Eva

Tack för ditt meddelande

Här är en länk till Guldskolans hemsida: [1]http://www.skelleftea.se/morobackeskola
Svar/kommentar Här är direkt länk till dokumenten:
från [2]http://www.skelleftea.se/default.aspx?id...
kundtjänst
[3]http://www.skelleftea.se/skola/Norrb%C3%...

Med vänlig hälsning
Josefin
Skellefteå kommuns kundtjänst

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/morobackeskola
2. http://www.skelleftea.se/default.aspx?id...
3. http://www.skelleftea.se/skola/Norrb%C3%...

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Skellefteå Municipality only: