Likabehandlingsplan Morö backe skola 2016/2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Skellefteå Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017 för:

Morö backe skola

Tacksamt om jag kan få den i digitalt format (PDF).

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Britt Öhman har kvitterat följande registrering som du gjort.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751478
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:26:34

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:26:34 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751478

Svar
Moröbacke skolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Morö backe skola 2016/2017.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
för:
Beskrivning av      
ärende/fråga      Morö backe skola
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
    xxxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Malin Forsmark har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751478
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:26:34

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:26:34 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751478

Svar
Moröbacke skolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Morö backe skola 2016/2017.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
för:
Beskrivning av      
ärende/fråga      Morö backe skola
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
    xxxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

Förvaltning svarar
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag

Svar
Svar/kommentar från förvaltning pratat med områdeschef hur hantera

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om jag ser att ni
kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte fått något
icke-automatiskt svar eller begärd handling.

Med vänliga hälsningar,

Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality


Attachment Plan f r arbete mot diskriminering och kr nkande behandling.MB skola fri fskkl.1.pdf
224K Download View as HTML


Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Josefin Granlund har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201768217
Registreringsdatum: 2017-04-03 klockan 13:36:28

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-04-03 klockan 13:36:28 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201768217

Svar
Internal review of Freedom of Information request -
Likabehandlingsplan Morö backe skola 2016/2017
     Till Skellefteå kommun,
     
     Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om
Beskrivning av jag ser att ni
ärende/fråga      kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte
fått något
     icke-automatiskt svar eller begärd handling.
     
     Med vänliga hälsningar,
     
     **** *****
Plan för arbete mot diskriminering och kränkande
Bifogad fil behandling.MB skola,fri,fskkl. (1).pdf (se bifogad
fil)
Hej Eva

Tack för ditt meddelande

Här är en länk till Morö backeskolans hemsida:
Svar/kommentar från [1]http://www.skelleftea.se/morobackeskola
kundtjänst Här är direkt länk till dokumenten:
[2]http://www.skelleftea.se/default.aspx?id...

Med vänlig hälsning
Josefin
Skellefteå kommuns kundtjänst

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/morobackeskola
2. http://www.skelleftea.se/default.aspx?id...

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Skellefteå Municipality only: