Policy för allmänna handlingar

Anders Chydenius made this Freedom of Information request to Arbetsförmedlingen

The request was partially successful.

From: Anders Chydenius

Till myndigheten,

Jag skulle vilja begära ut myndighetens gällande eller senaste
policy och/eller dokument med riktlinjer som reglerar utlämnandet
av allmänna handlingar. Speciellt intresserad kring utlämning av
handling i elektroniska (digitala) kanaler, exempelvis e-post och
format.

Önskar att få ta del av handlingen eller handlingarna elektroniskt
via denna e-postadress då jag inte har postadress eller möjlighet
att hämta fysiska handlingar.

Med vänlig hälsning,

Anders Chydenius

Link to this

From: Registrator
Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Mail: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Link to this

From: Registrator
Arbetsförmedlingen

Hej!
Arbetsförmedlingen gör inte några utlämnanden av allmänna handlingar elektroniskt/digitalt.
Är du intresserad av att få ta del av vårt regelverk om hantering av allmänna handlingar på något annat sätt?

Med vänlig hälsning
Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Chydenius [mailto:[FOI #532 email]]
Skickat: den 22 december 2016 13:41
Till: Registrator <[AF request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Till myndigheten,

Jag skulle vilja begära ut myndighetens gällande eller senaste
policy och/eller dokument med riktlinjer som reglerar utlämnandet
av allmänna handlingar. Speciellt intresserad kring utlämning av
handling i elektroniska (digitala) kanaler, exempelvis e-post och
format.

Önskar att få ta del av handlingen eller handlingarna elektroniskt
via denna e-postadress då jag inte har postadress eller möjlighet
att hämta fysiska handlingar.

Med vänlig hälsning,

Anders Chydenius

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #532 email]

Is [AF request email] the wrong address for Freedom
of Information requests to Arbetsförmedlingen? If so, please
contact us using this form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Anders Chydenius

Till Registrator,

Tack för ert svar. Jag har följande frågor:

1. Hur går detta beslut ihop med ert starka förespråkande av att
öppna data? Skiljer ni på data och data som i grunden är allmänna
handlingar?

2. Vad har ni för policybeslut som reglerar att ni inte lämnar ni
ut handlingar elektroniskt? Skulle gärna vilja begära ut den
handlingen.

2. Tar ni ut avgifter för papperskopior?
Om ja: Hur mycket? Jag begär gärna ut prislista.

Med vänliga hälsningar,

Anders Chydenius

Link to this

From: Registrator
Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Mail: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Link to this

From: Registrator
Arbetsförmedlingen

Hej,

Vänligen se svar nedan:

1. För öppen data se bifogad länk
https://www.arbetsformedlingen.se/Global...

2. En sådan policy finns ej hos myndigheten

3. Priser är satta enligt avgiftsförordningen, se bifogad länk
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-laga...

Med vänlig hälsning

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen

Från: Anders Chydenius [mailto:[FOI #532 email]]
Skickat: den 7 februari 2017 10:43
Till: Registrator <[AF request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Till Registrator,

Tack för ert svar. Jag har följande frågor:

1. Hur går detta beslut ihop med ert starka förespråkande av att
öppna data? Skiljer ni på data och data som i grunden är allmänna
handlingar?

2. Vad har ni för policybeslut som reglerar att ni inte lämnar ni
ut handlingar elektroniskt? Skulle gärna vilja begära ut den
handlingen.

2. Tar ni ut avgifter för papperskopior?
Om ja: Hur mycket? Jag begär gärna ut prislista.

Med vänliga hälsningar,

Anders Chydenius

show quoted sections

Link to this

From: Anders Chydenius

Till Registrator,

Tack, jag känner till den informationen. Jag var intresserad kring
hur det hängde ihop med er hantering av allmänna handlingar. Tolkar
ert svar som att det är väldigt mycket "digitalt först" i fallet
med att göra vissa allmänna handlingar till öppna data men inte
"digitalt först" kring allmänna handlingar generellt.

Se mer info här kring "digitalt först":
http://www.regeringen.se/regeringens-pol...

Jag vilja få ta del av det beslut som ligger till grund för att ni
inte ger ut allmänna handlingar digitalt. Finns det ett sånt
beslut?

Återkommer när jag har hittat något sätt att ta del av ert
regelverk kring allmänna handligar. Kan försöka hitta en scanner
att donera om ni behöver hjälp att digitalisera.

Med vänliga hälsningar,

Anders Chydenius

Link to this

From: Registrator
Arbetsförmedlingen

Hej Anders,

Ett sådant beslut har ej fattats inom myndigheten och således finns ingen allmän handling för utlämnande i det här avseendet

Med vänlig hälsning

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen

Från: Anders Chydenius [mailto:[FOI #532 email]]
Skickat: den 7 februari 2017 16:23
Till: Registrator <[AF request email]>
Ämne: Re: Svar avseende Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Till Registrator,

Tack, jag känner till den informationen. Jag var intresserad kring
hur det hängde ihop med er hantering av allmänna handlingar. Tolkar
ert svar som att det är väldigt mycket "digitalt först" i fallet
med att göra vissa allmänna handlingar till öppna data men inte
"digitalt först" kring allmänna handlingar generellt.

Se mer info här kring "digitalt först":
http://www.regeringen.se/regeringens-pol...

Jag vilja få ta del av det beslut som ligger till grund för att ni
inte ger ut allmänna handlingar digitalt. Finns det ett sånt
beslut?

Återkommer när jag har hittat något sätt att ta del av ert
regelverk kring allmänna handligar. Kan försöka hitta en scanner
att donera om ni behöver hjälp att digitalisera.

Med vänliga hälsningar,

Anders Chydenius

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Arbetsförmedlingen only: