Policy för allmänna handlingar

Anders Chydenius made this Freedom of Information request to Åklagarmyndigheten

The request was successful.

From: Anders Chydenius

Till myndigheten,

Jag skulle vilja begära ut myndighetens gällande eller senaste
policy och/eller dokument med riktlinjer som reglerar utlämnandet
av allmänna handlingar. Speciellt intresserad kring utlämning av
handling i elektroniska (digitala) kanaler, exempelvis e-post och
format.

Önskar att få ta del av handlingen eller handlingarna elektroniskt
via denna e-postadress då jag inte har postadress eller möjlighet
att hämta fysiska handlingar.

Med vänlig hälsning,

Anders Chydenius

Link to this

From: Reg Huvudkontoret
Åklagarmyndigheten

Hej

Jag skickar din begäran vidare till vår arkivarie.

Med vänlig hälsning

Registrator

Huvudkontoret
Box 5553 | 114 85 Stockholm
Östermalmsgatan 87 C
Tel 010-562 50 37 | Växel 010-562 50 00 | Fax 010-562 52 99
www.aklagare.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Chydenius [mailto:[FOI #536 email]]
Skickat: den 22 december 2016 13:41
Till: Reg Huvudkontoret <[Åklagarmyndigheten request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Till myndigheten,

Jag skulle vilja begära ut myndighetens gällande eller senaste
policy och/eller dokument med riktlinjer som reglerar utlämnandet
av allmänna handlingar. Speciellt intresserad kring utlämning av
handling i elektroniska (digitala) kanaler, exempelvis e-post och
format.

Önskar att få ta del av handlingen eller handlingarna elektroniskt
via denna e-postadress då jag inte har postadress eller möjlighet
att hämta fysiska handlingar.

Med vänlig hälsning,

Anders Chydenius

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #536 email]

Is [Åklagarmyndigheten request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Åklagarmyndigheten? If so, please contact
us using this form:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Gustafsson Niklas
Åklagarmyndigheten


Attachment rendehantering kap 2 Allm n handling.pdf
354K Download View as HTML


Hej,

Bifogar relevant kapitel från Åklagarmyndighetens ärendehanteringshandbok. Se punkt 2.7.

Med vänlig hälsning

Niklas Gustafsson
Arkivarie

IT-avdelningen | IT-utvecklingsenheten
Box 5553 | 114 85 Stockholm
Östermalmsgatan 87C
Tel 010-562 50 36
www.aklagare.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Reg Huvudkontoret
Skickat: den 22 december 2016 13:44
Till: [FOI #536 email]
Kopia: Gustafsson Niklas <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Hej

Jag skickar din begäran vidare till vår arkivarie.

Med vänlig hälsning

Registrator

Huvudkontoret
Box 5553 | 114 85 Stockholm
Östermalmsgatan 87 C
Tel 010-562 50 37 | Växel 010-562 50 00 | Fax 010-562 52 99 www.aklagare.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Chydenius [mailto:[FOI #536 email]]
Skickat: den 22 december 2016 13:41
Till: Reg Huvudkontoret <[Åklagarmyndigheten request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Policy för allmänna handlingar

Till myndigheten,

Jag skulle vilja begära ut myndighetens gällande eller senaste
policy och/eller dokument med riktlinjer som reglerar utlämnandet
av allmänna handlingar. Speciellt intresserad kring utlämning av
handling i elektroniska (digitala) kanaler, exempelvis e-post och
format.

Önskar att få ta del av handlingen eller handlingarna elektroniskt
via denna e-postadress då jag inte har postadress eller möjlighet
att hämta fysiska handlingar.

Med vänlig hälsning,

Anders Chydenius

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #536 email]

Is [Åklagarmyndigheten request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Åklagarmyndigheten? If so, please contact
us using this form:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Åklagarmyndigheten only: