Upphandlingen som ledde till Office 365

Mikael Nordfeldth made this Freedom of Information request to Umeå Municipality

The request was partially successful.

From: Mikael Nordfeldth

Till Umeå kommun,

jag önskar begära ut en kopia av utlysningen till den upphandling
som ledde till att Umeå kommun köpte in licenser för och nu ska
migrera över till Windows 10 och Office 365. (eller en kopia av
respektive, ifall detta var två olika upphandlingar).

Med vänlig hälsning,

Mikael Nordfeldth

Link to this

From: Umeå kommun
Umeå Municipality


Attachment image001.png
3K Download


Hej,

 

Lars Sandström kommer att svara dig i detta ärende.

 

 

Med vänliga hälsningar,

Vanessa

 

Vanessa Holmlund

assistent

kommunledningsstaben
090-16 12 10
072-716 12 10
[1][email address]

 

Umeå kommun

901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31A

[2]www.umea.se/kommun

 

[3]Umea_kommun_RGB_mejl

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Nordfeldth [mailto:[FOI #1378 email]]
Skickat: den 30 juli 2017 19:17
Till: Umeå kommun
Ämne: begäran enligt Freedom of Information - Upphandlingen som ledde till
Office 365

 

     Till Umeå kommun,

    

     jag önskar begära ut en kopia av utlysningen till den upphandling

     som ledde till att Umeå kommun köpte in licenser för och nu ska

     migrera över till Windows 10 och Office 365. (eller en kopia av

     respektive, ifall detta var två olika upphandlingar).

    

     Med vänlig hälsning,

    

     Mikael Nordfeldth

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This

     footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

    

     Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna

     begäran:

     [4][FOI #1378 email]

    

     Är [5][Umeå Municipality request email] fel adress för Freedom of Information

     förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta

     oss genom detta formulär:

     [6]https://www.fragastaten.se/sv/change_req...

    

     Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att

     publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

     [7]https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

    

     Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna

     handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från

     din organisations sida om allmänna handlingar.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.umea.se/kommun
4. mailto:[FOI #1378 email]
5. mailto:[Umeå Municipality request email]
6. https://www.fragastaten.se/sv/change_req...
7. https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Link to this

From: Lars Sandström
Umeå Municipality


Attachment image002.png
0K Download

Attachment image003.png
3K Download

Attachment image004.png
3K Download

Attachment Atea Leveransavtal Licensf rs rjning Ume kommun.doc
73K Download View as HTML


Hej Mikael och tack för din förfrågan.

Uppgraderingarna av Office (till Office 365) och Windows (till version 10)
genomförs inom ramen för ett löpande förvaltningsarbete. Anskaffning av
dessa applikationer/system sker genom avrop från upphandlad licenspartner
(ATEA).

Bifogar ramavtalet för licenser.

 

 

med vänlig hälsning

Lars Sandström

Lars Sandström
IT-strateg
090-16 32 29
070-631 57 60
[1][email address]

IT-funktionen
Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
[2]www.umea.se/kommun[3]länk till annan webbplats

[4]cid:image002.png@01D1397F.97381580

 

 

 

Från: Umeå kommun
Skickat: den 1 augusti 2017 10:12
Till: Lars Sandström <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Freedom of Information - Upphandlingen som ledde
till Office 365

 

Hej,

 

Se nedan, begäran från medborgare.

 

Med vänliga hälsningar,

Vanessa

 

Vanessa Holmlund

assistent

kommunledningsstaben
090-16 12 10
072-716 12 10
[5][email address]

 

Umeå kommun

901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31A

[6]www.umea.se/kommun

 

[7]Umea_kommun_RGB_mejl

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Nordfeldth
[[8]mailto:[FOI #1378 email]]
Skickat: den 30 juli 2017 19:17
Till: Umeå kommun
Ämne: begäran enligt Freedom of Information - Upphandlingen som ledde till
Office 365

 

     Till Umeå kommun,

    

     jag önskar begära ut en kopia av utlysningen till den upphandling

     som ledde till att Umeå kommun köpte in licenser för och nu ska

     migrera över till Windows 10 och Office 365. (eller en kopia av

     respektive, ifall detta var två olika upphandlingar).

    

     Med vänlig hälsning,

    

     Mikael Nordfeldth

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This

     footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

    

     Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna

     begäran:

     [9][FOI #1378 email]

    

     Är [10][Umeå Municipality request email] fel adress för Freedom of Information

     förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta

     oss genom detta formulär:

     [11]https://www.fragastaten.se/sv/change_req...

    

     Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att

     publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

     [12]https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

    

     Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna

     handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från

     din organisations sida om allmänna handlingar.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. (länk till annan webbplats)
http://www.umea.se/kommun
3. http://www.umea.se/kommun
5. mailto:[email address]
6. http://www.umea.se/kommun
8. mailto:[FOI #1378 email]
9. mailto:[FOI #1378 email]
10. mailto:[Umeå Municipality request email]
11. https://www.fragastaten.se/sv/change_req...
12. https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Umeå Municipality only: