Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Sven Lagerström made this Freedom of Information request to Haabo Municipality

The request was successful.

From: Sven Lagerström

Till kommunen,

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (1- 7 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Kommun
Haabo Municipality

Hej!

Tack för ditt mail.
Det är nu vidarebefordrat till berörd nämnd/förvaltning.

Med vänlig hälsning

Domenica Gerlach
Enhetschef

Håbo Kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Centrumleden 1
Telefon 0171-525 00
Fax 0171-563 33
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven Lagerström [mailto:[FOI #1092 email]]
Skickat: den 7 maj 2017 21:20
Till: Kommun <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Till kommunen,

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (1- 7 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1092 email]

Is [Haabo Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Haabo Municipality? If so, please contact us using this
form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Sven Lagerström

Till Kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 1- 7 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänliga hälsningar,

Sven Lagerström

Link to this

From: Kommun
Haabo Municipality

Hej!

Tack för ditt mail.
Det är nu vidarebefordrat till berörd nämnd/förvaltning.

Med vänlig hälsning

Domenica Gerlach
Enhetschef

Håbo Kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Centrumleden 1
Telefon 0171-525 00
Fax 0171-563 33
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven Lagerström [mailto:[FOI #1092 email]]
Skickat: den 9 maj 2017 18:58
Till: Kommun <[email address]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Till Kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 1- 7 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänliga hälsningar,

Sven Lagerström

show quoted sections

Link to this

From: Ellinor Tegnér
Haabo Municipality


Attachment Postlista 2017 05 08.pdf
117K Download View as HTML


Hej!
Jag ber tusen gånger om ursäkt, nedan är det mail jag skickade till dig i måndags morse - men jag ser nu att jag lyckades klicka på "svara"-knappen vilket gjorde att det hamnade i vår kommuninkorg igen, där det vidarebefordrats från.

Med vänlig hälsning

Ellinor Tegnér
Registrator

Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80  BÅLSTA
Telefon 0171-525 00
www.habo.se
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ellinor Tegnér För Kommunstyrelsen
Skickat: den 8 maj 2017 09:25
Till: Kommun <[email address]>
Ämne: SV: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Hej!
Här kommer det efterfrågade materialet.

Med vänlig hälsning

Ellinor Tegnér
Registrator

Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80  BÅLSTA
Telefon 0171-525 00
www.habo.se
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun
Skickat: den 8 maj 2017 07:20
Till: Kommunstyrelsen <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven Lagerström [mailto:[FOI #1092 email]]
Skickat: den 7 maj 2017 21:20
Till: Kommun <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Till kommunen,

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (1- 7 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1092 email]

Is [Haabo Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Haabo Municipality? If so, please contact us using this
form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Haabo Municipality only: