Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Sven Lagerström made this Freedom of Information request to Valdemarsviks Municipality

The request was successful.

From: Sven Lagerström

Till kommunen,

Hej!
Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
avslutade veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (1- 7 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.
Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Kommun
Valdemarsviks Municipality

Vi har mottagit e-brevet och kommer att vidarebefordra det till behörig
handläggare.

 

Med vänliga hälsningar

Valdemarsviks kommun

 

Link to this

From: Sven Lagerström

Till Valdemarsviks kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 1- 7 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Kommun
Valdemarsviks Municipality

Vi har mottagit e-brevet och kommer att vidarebefordra det till behörig
handläggare.

 

Med vänliga hälsningar

Valdemarsviks kommun

 

Link to this

From: Eva Köpberg
Valdemarsviks Municipality

Hej!

 

Våra diarieförda handlingar kan du se på vår hemsida
[1]www.valdemarsvik.se , under rubriken Om kommunen och sedan Allmänna
handlingar.

 

Hittar du inte vad du söker kontakta då undertecknad så ska jag hjälpa
dig.

 

Hoppas jag fått din adress rätt!

 

Vänliga hälsningar

 

Eva Köpberg

Kommunsekreterare

Valdemarsviks kommun

Tel 0123 – 191 60

[email address]

 

References

Visible links
1. http://www.valdemarsvik.se/

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Valdemarsviks Municipality only: