Utdrag ur diarium 8 - 14 maj

Sven Lagerström made this Freedom of Information request to Knivsta Municipality

The request was successful.

From: Sven Lagerström

Till Kommunen,

Hej!

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
avslutade veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
bara själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.
Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Knivsta Kommun
Knivsta Municipality


Attachment Diarium kommunstyrelsen Knivsta kommun 170508 170514.pdf
1.3M Download View as HTML


Översänder postlista för kommunstyrelsen diarium 170508-170514

Med vänlig hälsning
Registrator Kommunstyrelsen
Knivsta kommun
018-34 70 00
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven Lagerström [mailto:[FOI #1192 email]]
Skickat: den 14 maj 2017 17:20
Till: Knivsta Kommun
Ämne: Freedom of Information request - Utdrag ur diarium 8 - 14 maj

Till Kommunen,

Hej!

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
avslutade veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
bara själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.
Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1192 email]

Is [Knivsta Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Knivsta Municipality? If so, please contact us using
this form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Knivsta Municipality only: