Utdrag ur diarium 8 - 14 maj 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Orsa Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Orsa kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 8 - 14 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: OK Funk Post Till kommunen
Orsa Municipality


Attachment Postlista orsa kommunstyrelse 170508 170514.pdf
51K Download View as HTML


Hej Eva!

Ursäkta dröjsmålet! Bifogar postlista efter begäran.

Gäller begäran även verksamhetsområde lärande och omsorg som tillhör
kommunstyrelsen? Dessa är separerade i olika diarium.

Med vänliga hälsningar

Orsa kommun

Verksamhetsområde service och utveckling

Tfn. 0250-55 21 00 (växel)

E-post. [Orsa Municipality request email]

--------------------------------------------------------------------------

Från: Eva Karlsson <[FOI #1258 email]>
Skickat: den 17 maj 2017 12:59:20
Till: OK Funk Post Till kommunen
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Freedom of Information - Utdrag
ur diarium 8 - 14 maj 2017
 
     Till Orsa kommun,
    
     Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
     diarium för datumen 8 - 14 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
     skicka webbadressen så kan jag söka själv.
    
     Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
     vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
     beslut som avgiftsuttaget grundas på.
    
     Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
     handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
     2 kapitel 12§.
    
     Med vänlig hälsning,
    
     Eva Karlsson
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
     begäran:
     [FOI #1258 email]
    
     Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
     publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
     [1]https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...
    
     Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
     handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från
     din organisations sida om allmänna handlingar.
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Link to this

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Tack för ert svar. Ja, eftersom de som sagt tillhör
kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar,

Eva Karlsson

Link to this

From: Birgitta Moraeus
Orsa Municipality


Attachment Postlista Orsa kommun Omsorg 170508 170514.pdf
96K Download View as HTML

Attachment Postlista Orsa kommun L rande 170508 170514.pdf
73K Download View as HTML


 

Bifogade filer översändes enligt önskemål.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Birgitta Moraeus

Gemensamt stöd

Orsa kommun

 

Box 23 / Parkgatan 1

794 21  ORSA

0250-55 23 23

 

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Orsa Municipality only: