Bolagsverket

En offentlig myndighet

4 förfrågningar
Diarium/daglista för 2016-11-01
Svar från Bolagsverket till Anna Södertörn den .
Lyckades delvis.
Hej Anna Vi behöver mer information om vad det är du vill beställa. Är det information om eller endast antalet inkomna registreringsärenden? Är det in...
Policy för allmänna handlingar
Svar från Bolagsverket till Anders Chydenius den .
Framgångsrik.
Hej! Bolagsverket har inte någon särskild policy för utlämnande av allmänna handlingar, men följande framgår av Bolagsverkets arbetsordning (utdrag)...
Myndighetens gällande Kommunikationsstrategi (2016)
Svar från Bolagsverket till Peter Forsskål den .
Lyckades delvis.
Hej, Bolagsverket har ingen formellt beslutad kommunikationsstrategi. Med vänlig hälsning ________________________________________________ Charlot...
Lista över nystartade bolag i Solna under april 2016
Svar från Bolagsverket till Klara Lidstrand den .
Lyckades delvis.
Hej! Använd beställningsformuläret för beställning av information om nyregistrerade företag, klicka på länken för att komma dit http://bolagsverket.se...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?