Ekerö kommun

En offentlig myndighet

4 förfrågningar
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Ekerö kommun till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Hej, Bifogat hittar du de handlingar som har registrerats i Kommunstyrelsens diarium under den senaste veckan, dvs. 1 - 7 maj. Med vänliga hälsning...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Ekerö kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej! Bifogat hittar du protokollet från det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige. Alla mötesprotokoll finns samlade på Ekerö kommuns sammanträdesp...
Kommunchefs epostlogg
Svar från Ekerö kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Maria, Bifogat finns kommundirektörens e-postlogg för perioden 27 februari till 5 mars. Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Det har bero...
Ekerö kommuns interna regler för inköp av alkohol
Uppföljning skickades till Ekerö kommun av Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej, Tack för ert snabba och specifika svar! Med vänliga hälsningar, Peter Forsskål

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?