Gävle kommun

En offentlig myndighet

5 förfrågningar
Utdrag ur diarium 8 - 14 maj
Svar från Gävle kommun till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Hej , Tack för att du har kontaktat oss! På denn länk får du söka dina ärenden http://www.gavle.se/Kommun--politik/Diarium/ Med detta svar hoppas...
Kommunchefs epostlogg
Svar från Gävle kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Maria Här kommer den e postlogg för Gävle kommuns kommundirektör Göran Arnell du efterfrågat. Den är uppdelad på två filer;  in- respektive utgå...
Marknadsstrategi Julbocken
Svar från Gävle kommun till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej Peter!   Här kommer den tjänsteskrivelse där strategin för just Julen börjar i Gävle finns beskriven. Jag bifogar även den övergripande markna...
Kostnader för festivalen Xpress i December 2016
Svar från Gävle kommun till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej, här kommer kostnaderna för festivalen Xpress i Gävle 1-3 december 2016, Gasklockorna.   Vänliga häsningar Kultur & fritid Gävle   Från:...
Då kommer svaret på din fråga här nedan   MVH Veronica Silén Assistent Administrativa avdelningen, Kommunledningskontoret Gävle Kommun, 801...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress