Göteborgs stad

En offentlig myndighet

6 förfrågningar
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Göteborgs stad till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Hej, bifogar önskad postlista. Med vänlig hälsning Stadsledningskontoret Göteborgs stad 404 82 Göteborg [Göteborg Municipality request email] F...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Göteborgs stad till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej här är en länk till det justerade protokollet 2017-02-23 [1]http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-9bce-dcb647c7...
Protkoll från senste mötet i kommunfullmäktige
Svar från Göteborgs stad till Sandra Anderson den .
Inväntar klassificering.
Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi...
Kommunchefs epostlogg
Svar från Göteborgs stad till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej här kommer den begärda loggen. Med vänlig hälsning Stadsledningskontoret Göteborgs stad 404 82 Göteborg [Göteborg Municipality request email...
Kostnader Google Apps For Education 2016
Svar från Göteborgs stad till Peter Forsskål den .
Inväntar intern granskning.
Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi...
Kostnader Smarta Kartan
Svar från Göteborgs stad till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej! Göteborgs stad har ett idéburet offentligt partnerskap med Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Här bifogas avtalet i sin helhet. - - - - - - - - -...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress