Stockholms stad

En offentlig myndighet

13 förfrågningar
Utförsäljning av allmännyttiga bostäder i Stockholm
Begäran skickad till Stockholms stad av Hans Olsson den .
Försenad.
Till Stockholms stad, Hej! Jag skulle vilja ha förteckning över kommunfullmäktigehandlingar som behandlar frågan om utförsäljning av lägenheter ur al...
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Stockholms stad till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Utskrift från Ciceron Classic Hej Här kommer den efterfrågade listan över registrerade handlingar för 2017-05-01--2017-05-07 Vänliga hälsningar Regis...
Individers avtal med Staten?
Svar från Stockholms stad till SmOke den .
Inväntar klassificering.
Hej, Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära...
Avtal för vård och omsorg med Caleo Omsorg AB mars 2017
Svar från Stockholms stad till Eva Karlsson den .
Inväntar intern granskning.
Hej, Ditt mejl har blivit vidarebefordrat till SDN Hägersten-Liljeholmen för besvarande. Hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska av...
GIS-data över luftföroreningar
Svar från Stockholms stad till Artur Hansson den .
Lyckades delvis.
Hej, Se mejlet nedan. Den här frågan rör SLB-analys inte Stockholms stad. Besvaras direkt till frågeställaren. Tack.     Registraturet S...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Stockholms stad till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Bifogar kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-20. Mvh Håkan Hultgren, handläggare Juridiska avdelningen, KF/KS kansli Stadsledningskontoret, 10...
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Svar från Stockholms stad till Maria Persson den .
Hanterat genom post.
Hej Maria, efterfrågad e-postlogg finns att hämta i Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1 i receptionen. Återkom med info om postadress om du vill att den...
Protokoll från senaste möte i kommunfullmäktige.
Svar från Stockholms stad till Heinrich Heine den .
Inväntar klassificering.
Hej Senaste mötet med kommunfullmäktige var måndagen den 20 mars. Justering av protokollet sker nu på måndag 27 mars och anslag därom sker tisdagen de...
Intäkter Nobelfesten 2016
Svar från Stockholms stad till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej,   Ni har efterfrågat intäkter för Nobelfesten 2016. Nobelstiftelsen har ett fast pris om 160 000 kr men det tillkommer intäkter för personalk...
Avtal tjänsten InsynSverige
Svar från Stockholms stad till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej, Bifogar aktuellt avtal gällande insynsverige.se för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Jur...
Verksamhetsplan 2017 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Svar från Stockholms stad till Eva Karlsson den .
Framgångsrik.
Hej Eva. Verksamhetsplanen har ännu inte antagits. Det finns däremot ett förslag till  beslut, vilket vi publicerar på insyn. [1]http://insynsverig...
Policy/riktlinjer för it-arbetsplats eller motsvarande
Svar från Stockholms stad till Martin den .
Framgångsrik.
Hej, Jag är osäker på om vi har svarat på er förfrågan. Våra riktlinjer för it-arbetsplatsen regleras av stadens riktlinjerna för informationssäkerhet...
Hej Fredrik! Här kommer sista mailet med avtal gällande insatser för missbrukare från Stockholm, stödboende enligt SoL. Vänligen! Isabelle Vas, socia...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress