Upplands Väsby kommun

En offentlig myndighet

5 förfrågningar
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Upplands Väsby kommun till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Hej Sven, Bifogat finns en lista över registrerade handlingar i kommunstyrelsens diarium under vecka 18 (1-7 maj).   Vänliga hälsningar, Daniel...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Upplands Väsby kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej, Här kommer begärd handling. Den finns även på kommunens hemsida.     Vänliga hälsningar, Daniel Gertz .....................................
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Svar från Upplands Väsby kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Maria, Här kommer begärda handlingar - e-postloggar över extern och intern kommunikation från kommundirektörens e-post 6 - 12 mars.     Vänl...
Gällande Kontoplan (2016)
Svar från Upplands Väsby kommun till Anders Nordencrantz den .
Framgångsrik.
Hej Anders!   Se bifogade filer för våran kontoplan     Med vänlig hälsning   Mikael Ek IT-Ekonom Stöd & Process Upplands Väsby kom...
Hej Peter, Upplands Väsby kommuns kommunikationspolicy upphör snart att gälla och arbetet med att ta fram en ny pågår. Bifogar den samt den nyrevider...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress