Utrikesdepartementet

En offentlig myndighet

5 förfrågningar
Contracts/agreements with Frontex
Svar från Utrikesdepartementet till Arne Semsrott den .
Inväntar klassificering.
Dear Mr. Semsrott, Your request has been forwarded to me since the general responsibility for Frontex within the Swedish government offices lies under...
Gällande Kontoplan (2016)
Svar från Utrikesdepartementet till Anders Nordencrantz den .
Framgångsrik.
Hej, Du har begärt att få del av den gällande kontoplanen. Såvitt jag fått besked om har du skickat samma begäran till flera olika departement inom Re...
Diarienummer UD2016/21312/RS Hej, Du har begärt att få ta del av Utrikesdepartementets kostnader för seminariet "Hat och hot mot kvinnliga journalis...
Diarienummer UD2016/21312/RS Hej, Bifogat finner du deltagarlistan från seminariet "Hat och hot mot kvinnliga journalister" som ägde rum fredagen de...
utrikesminister wickman och Shahen av Iran, 1974
Svar från Utrikesdepartementet till Henrik Westander den .
Informationen fanns inte.
UD2016/10662/RS   Hej, du har hos Utrikesdepartementet begärt att få ta del av samtliga handlingar på UD som berör ett möte mellan utrikesminister...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress