Värmdö kommun

En offentlig myndighet

6 förfrågningar
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Värmdö kommun till Sven Lagerström den .
Inväntar klassificering.
Hej Sven, Vad gällde din frågan för typ av handlingar? Hälsar Marie Näslund Enhetschef Värmdö kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Sven Lag...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Värmdö kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Maria, Här kommer senaste protokollet från KF i Värmdö bifogat. Du kan alltid hitta kallelser/dagordningar och justerade protokoll på http://insyn...
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Svar från Värmdö kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej Maria, Här kommer den e-postlogg som du efterfrågat. Återkom till mig om du önskar ta del av något av dessa mail.   Hälsar Marie Näslund  ...
Gällande Kontoplan (2016)
Svar från Värmdö kommun till Anders Nordencrantz den .
Framgångsrik.
Hej Bifogar aktuell kontoplan för värmdö kommun   Med vänlig hälsning Per Graner Ekonom Redovisningsenhet Sektor för ekonomi och uppföljn...
Avtal tjänsten InsynSverige
Svar från Värmdö kommun till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej Peter, Här kommer din begäran.   Med vänlig hälsning   Ann-Charlotte Söderberg Registrator Nämndsekreteriatet Sektorn för administrat...
Kommunens gällande Kommunikationsstrategi (2016)
Svar från Värmdö kommun till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej, Översänder handling i ärende 15ks/97 Reviderad kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi och grafisk profil.   Med vänlig hälsning  ...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress