Likabehandlingsplan Sjungande dalens särskola 2014/2015

Eva Karlsson gjorde denna begäran enligt Freedom of Information till Skellefteå kommun

Begäran blev framgångsrik.

Från: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2014/2015 för:

Sjungande dalens särskola

Tacksamt om jag kan få den i digitalt format (PDF).

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Länka till detta

Skellefteå kommun

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Britt Öhman har kvitterat följande registrering som du gjort.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751540
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:46:25

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:46:25 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751540

Svar
Sjungande dalens särskolas rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Sjungande dalens särskola
2014/2015.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2014/2015
Beskrivning av för:
ärende/fråga      
     Sjungande dalens särskola
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
   xxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Länka till detta

Från: Eva Karlsson

Hej!

Jag begärde ut handling Likabehandlingsplan Sjungande dalens
särskola
2014/2015 den 12:e mars. Jag vill bara påminna er om att en begäran
av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt enligt
Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Hälsningar
Eva Karlsson

Länka till detta

Skellefteå kommun


Attachment Likabehandlingsplan 2014 15 Sjungande Dalens grunds rskola.pdf
617K Download View as HTML


Ärendehantering

----------------------------------------------------------------------------------

Information
Josefin Granlund har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201770315
Registreringsdatum: 2017-04-05 klockan 10:29:04

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-04-05 klockan 10:29:04 (Totalt antal ärendedagar: Mindre
än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201770315

Svar
Internal review of Freedom of Information request -
Likabehandlingsplan Sjungande dalens särskola 2014/2015
Hej!
     
     Jag begärde ut handling Likabehandlingsplan Sjungande dalens
Beskrivning av      särskola
ärende/fråga      2014/2015 den 12:e mars. Jag vill bara påminna er om att en
begäran
     av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt enligt
     Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.
     
     Hälsningar
     **** ****
Bifogad fil Likabehandlingsplan 2014-15 Sjungande Dalens grundsärskola.pdf (se
bifogad fil)
Hej Eva

Tack för ditt meddelande

Svar/kommentar Här är en länk till Sjungande dalens hemsida:
från [1]http://www.skelleftea.se/sjungandedalens...
kundtjänst Jag har bifogat likabehandlingsplanen 2014/2015

Med vänlig hälsning
Josefin
Skellefteå kommuns kundtjänst

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/sjungandedalens...

Länka till detta

Skellefteå kommun

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Gun-Liz Hällgren har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751540
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:46:25

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: 307
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 10:46:25 (Totalt antal ärendedagar:
307)
Rapportnummer: ÄR201751540

Svar
Sjungande dalens särskolas rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Sjungande dalens särskola
2014/2015.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2014/2015
Beskrivning av för:
ärende/fråga      
     Sjungande dalens särskola
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     
   xxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

Förvaltning svarar
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 307 dagar

Svar
Svar/kommentar från Sjungande Dalens Grundsärskola finns ej längre.
förvaltning

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Länka till detta

Things to do with this request

Anyone:
Skellefteå kommun only: