Rapport Kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

Patrik Fältström gjorde denna begäran enligt Freedom of Information till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB)

Begäran blev framgångsrik.

Från: Patrik Fältström

Till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB),

Jag önskar att få ut den rapport som det hänvisas till i denna
pressrelease:

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och...

Sammanfattningen som det hänvisas till har MSB Diarienummer
2017:12166.

Det är den fullständiga rapporten som önskas.

Med vänlig hälsning,

Patrik Fältström

Länka till detta

Från: MSB Registratur
Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB)

Vi har tagit emot ditt meddelande.

 

We have received your email.

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/
The Swedish Civil Contingencies Agency

 

SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[1][Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB) request email]

[2]www.msb.se

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet
med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner,
landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller
kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till
att samhället lär sig av det som inträffat.

 

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a government authority
commissioned to enhance societal capacities for the  prevention and
handling of emergencies and crises. This task is performed jointly along
with many others - municipalities, county council, other authorities and
organizations. When a serious emergency or crisis occurs, we provide
support to those who have the responsibility for dealing with it. We  also
ensure that society learns from the emergencies and disasters that occur.

References

Visible links
1. mailto:[Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB) request email]
2. http://www.msb.se/

Länka till detta

Från: Stenberg Robert
Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB)

Hej,

Nu kommer vi att skicka den av er begärda rapporten med bilaga. Eftersom
det samlade utskicket blir för stort att skicka med vanlig e-post, kommer
den att skickas via DropZone. Kontakta mig om det blir några problem med
”uppackandet”

 

 

Med vänlig hälsning

Robert Stenberg

____________________________

Robert Stenberg

Arkivarie

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Informationshanteringsenheten

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 67

Mobil 076-100 80 99

E-post: [1][email address]

 

Web: [2]www.msb.se

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.msb.se/

Länka till detta

Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB)

robst har skickat följande fil(er)/has sent you the following file(s).

För att hämta filen(erna) klicka på länken nedan/To download the file(s)
please click on the respective link(s) below.

Ditt lösenord är/Your password is: pc7_DY^U

Hej, Här kommer filerna. Med vänlig hälsning Robert Stenberg, MSB

Filnamn/Filename(s): MSB_Redovisning RU 2017_12166_maskad.pdf
Storlek/Size: 17.1 MB
Gäller till/Expires: February 16, 2018
Nerladdningslänk/Download link:
https://mft.msb.se/download?domain=mft&a...

Filnamn/Filename(s): MSB_Bilaga 1 - Kostnadsunderlag_maskad.pdf
Storlek/Size: 3.3 MB
Gäller till/Expires: February 16, 2018
Nerladdningslänk/Download link:
https://mft.msb.se/download?domain=mft&a...

Länka till detta

Things to do with this request

Anyone:
Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB) only: