Hur lever myndigheterna upp till offentlighetsprincipen?

Tryckfrihetsåret är ett tillfälle att öka kunskapen om offentlighetsprincipen, inte bara bland allmänheten utan även bland dem som ska tillämpa den.

Onsdag den 25 maj presenterar journaliststuderande på KMK en undersökning om hur myndigheterna lever upp till kraven på insyn och öppenhet.

Studenterna har undersökt ett femtiotal myndigheter och bland annat granskat hur myndigheterna beskriver meddelarfriheten för sina anställda, hur de bemöter enskildas begäran att få ta del av allmänna handlingar och om de lever upp till kraven på skyndsamhet.

Seminariet äger den 25 maj klockan 15:00–17:00 och är kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan krävs.

Plats: JMK-salen, Karlavägen 104 (Garnisonen), Stockholm.

Arrangörer är JMK, Journalistförbundet och Publicistklubben.

Efteråt blir det ölservering och möjlighet att samtala med de studenter som genomfört undersökningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *