Låt folket gräva! Open Knowledge Sverige föreläser på GRÄV

Tänk om varje person med tillgång till Internet enklare kunde nyttja den svenska Offentlighetsprincipen? Det är snart möjligt.

Denna fredag 8/4 håller Open Knowledge Sverige en föreläsning på GRÄV. Föreläsningen handlar om möjliga sätt som journalister och medborgare kan nyttja kraften av Offentlighetsprincipen med crowdsourcing för interaktiv och kollaborativ granskning och journalistik.

Vi kommer berätta om den plattform som vi just nu testar. Under evenemanget kommer nyfikna journalister och andra bjudas in till grupper som vill testa på att använda verktyget i sin profession.

Andra som närvarar på GRÄV är t.ex. Edward Snowden, Janine di Giovanni, Johannes Kristjansson, Rana Sabbagh, och Paul Myers.

Bilden ovan är ett första utkast och smakprov av den visualisering vi gjort där vi kartlagt alla instanser i offentlig sektor som existerar för allmänhetens kännedom. Dessutom har vi kopplat ihop dem baserat på deras juridiska relation med varandra. Visualiseringen och den integrerade kontaktdatan till varje myndighet öppnar upp för en enklare förståelse om hur offentlig sektor är organiserad.

Programpunktens beskrivning:

“Låt folket gräva – så kan du engagera medborgare för att stärka ditt gräv och Offentlighetsprincipen!

En helt ny digital portal kan komma att revolutionera ditt arbete som grävande journalist. Nu kan du på ett enkelt sätt få dina läsare att använda Offentlighetsprincipen och gräva åt dig. Kom och lär dig mer om den nya digitala portalen som hjälper dig maximera kraften i crowdsourcing för att stärka ditt eget grävjobb – och för att stärka Offentlighetsprincipen.”

GRÄV är en årlig konferens om grävande journalistik som arrangeras av Föreningen Grävande Journalister. Länk till evenemanget finns på GRÄVs interaktiva schema vid Sched.org.

Vi ser fram emot att presentera vår intervention för att tillgängliggöra Offentlighetsprincipen som verktyg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *