Ministry for Foreign Affairs

A public authority, also called MFA

4 requests
Gällande Kontoplan (2016)
Response by Ministry for Foreign Affairs to Anders Nordencrantz on .
Successful.
Hej, Du har begärt att få del av den gällande kontoplanen. Såvitt jag fått besked om har du skickat samma begäran till flera olika departement inom Re...
Diarienummer UD2016/21312/RS Hej, Du har begärt att få ta del av Utrikesdepartementets kostnader för seminariet "Hat och hot mot kvinnliga journalis...
Diarienummer UD2016/21312/RS Hej, Bifogat finner du deltagarlistan från seminariet "Hat och hot mot kvinnliga journalister" som ägde rum fredagen de...
UD2016/10662/RS   Hej, du har hos Utrikesdepartementet begärt att få ta del av samtliga handlingar på UD som berör ett möte mellan utrikesminister...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?