Statistiska Centralbyrån

A public authority

2 requests
Hej, De personer som ingår i AKU:s urval deltar i undersökningen åtta gånger med tre månaders mellanrum. Varje månad är det därför åtta olika sk rotati...
Hej! Här bifogas SCB:s kommunikationsstrategi. Vänliga hälsningar, Lisa Thiel   Lisa Thiel | Avdelningschef Kommunikationsavdelningen Sta...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?