Kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Valdemarsviks Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 27 mars - 2
april.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Kommun
Valdemarsviks Municipality

Vi har mottagit e-brevet och kommer att vidarebefordra det till behörig
handläggare.

 

Med vänliga hälsningar

Valdemarsviks kommun

 

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Valdemarsviks kommun,

Jag begärde ut kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017
för cirka en månad och en vecka sedan. Jag vill bara påminna er om
att en begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt
enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Kommun
Valdemarsviks Municipality

Vi har mottagit e-brevet och kommer att vidarebefordra det till behörig
handläggare.

 

Med vänliga hälsningar

Valdemarsviks kommun

 

Link to this

From: Kommun
Valdemarsviks Municipality


Attachment MH MottagetochSkickat 20170327 20170402.xlsx
28K Download View as HTML


Hej Eva!

Här kommer mailloggen för vår kommunchef för den efterfrågade perioden. Jag ber om ursäkt att det har tagit alldeles för lång tid, ditt mail hamnade mellan två stolar.

Med Vänlig Hälsning
Cecilia Törnborg
Registrator
Valdemarsviks kommun
0123-191 58
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Karlsson [mailto:[FOI #959 email]]
Skickat: den 12 maj 2017 19:08
Till: Kommun <[email address]>
Ämne: Internal review of Freedom of Information request - Kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017

Till Valdemarsviks kommun,

Jag begärde ut kommunchefens e-postlogg för 27 mars - 2 april 2017
för cirka en månad och en vecka sedan. Jag vill bara påminna er om
att en begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt
enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Valdemarsviks Municipality only: