Kommunchefens e-postlogg för 3 april - 9 april 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Mörbylånga Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 3 april - 9
april.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Mörbylånga kommun,

Jag begärde ut handling kommunchefens e-postlogg för datumen 3
april - 9 april för cirka två dagar sedan. Jag vill bara påminna er
om att en begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt
enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Mörbylånga kommun
Mörbylånga Municipality

Din begäran är mottagen och vidarebefordrad till IT-avdelningen för besvarande.

Hälsningar

Kommunkansliet
Registrator
E-post: [Mörbylånga Municipality request email]

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Karlsson [mailto:[FOI #1044 email]]
Skickat: den 20 april 2017 14:20
Till: Mörbylånga kommun
Ämne: Re: begäran enligt Freedom of Information - Kommunchefens e-postlogg för 3 april - 9 april 2017

Till Mörbylånga kommun,

Jag begärde ut handling kommunchefens e-postlogg för datumen 3
april - 9 april för cirka två dagar sedan. Jag vill bara påminna er
om att en begäran av allmänna handlingar ska behandlas skyndsamt
enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
begäran:
[FOI #1044 email]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från
din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: IT-avdelningens Helpdesk


Attachment Mail fr n Ann Willsund fr n 2017 04 03 till och med 2017 04 09.xlsx
10K Download View as HTML

Attachment Mail till Ann Willsund fr n 2017 04 03 till och med 2017 04 09.xlsx
46K Download View as HTML


Hej,

Ursäkta dröjsmålet. Se bifogade listor. Vill ni se något specifikt mail i sin helhet, återkom med vilket eller vilka så gör vi en sekretessprövning per mail.

Med vänlig hälsning

Borgholms kommun

Kim Johnsson
Systemtekniker, Kommunledningskontoret

Tel direkt: 0485-882 17, helpdesk: 0485-884 00
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 22A, 387 32 Borgholm
[email address]   www.borgholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mörbylånga kommun [mailto:[Mörbylånga Municipality request email]]
Skickat: den 18 april 2017 08:37
Till: IT-avdelningens Helpdesk
Ämne: VB: Freedom of Information request - Kommunchefens e-postlogg för 3 april - 9 april 2017

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Karlsson [mailto:[FOI #1044 email]]
Skickat: den 13 april 2017 16:20
Till: Mörbylånga kommun
Ämne: Freedom of Information request - Kommunchefens e-postlogg för 3 april - 9 april 2017

Till kommunen,

Jag skulle vilja begära ut kommunchefens e-postlogg för den
senaste avslutade veckan. Det vill säga mellan datumen 3 april - 9
april.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1044 email]

Is [Mörbylånga Municipality request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Mörbylånga Municipality? If so, please
contact us using this form:
https://www.fragastaten.se/change_reques...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.fragastaten.se/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Mörbylånga Municipality only: