Kostnader Tackbrev Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Dec 2016

Peter Forsskål made this Freedom of Information request to Statistiska Centralbyrån

The request was successful.

From: Peter Forsskål

Till Statistiska Centralbyrån,

Jag begär att få ta del av kostnaderna för
Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) brev som skickades ut i
December 2016 för att tacka alla 29500 deltagare.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Statistiska Centralbyrån,

Jag har fortfarande inte fått svar på min begäran. Vänligen se
tidigare meddelande.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

Link to this

Statistiska Centralbyrån

Hej! Vilket datum sände du din begäran och till vilken mejladress?

Med vänlig hälsning,

Registrator
Enheten för Dokument- och informationshantering, A/DI
Administrativa avdelningen
Statistiska centralbyrån
Box 24300, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm
Registratorskontorets gruppnr. 010-479 40 60
E-postadress: [Statistiska Centralbyrån request email]
www.scb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #474 email]]
Skickat: den 16 januari 2017 14:25
Till: *Registrator
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Freedom of Information - Kostnader Tackbrev Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Dec 2016

Till Statistiska Centralbyrån,

Jag har fortfarande inte fått svar på min begäran. Vänligen se
tidigare meddelande.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
begäran:
[FOI #474 email]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från
din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Link to this

From: Peter Forsskål

Till Statistiska Centralbyrån,

Samma mejladress som denna.

Här är begäran igen:

"Jag begär att få ta del av kostnaderna för
Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) brev som skickades ut i
December 2016 för att tacka alla 29500 deltagare."

Vänligen be era tekniker se till att e-post från domänen
"@fragastaten.se" inte fastnar i spamfilter.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

Link to this

Statistiska Centralbyrån

Hej,
De personer som ingår i AKU:s urval deltar i undersökningen åtta gånger med tre månaders mellanrum. Varje månad är det därför åtta olika sk rotationsgrupper som ingår i undersökningen.

Ett brev skickas till urvalspersonerna inför att de ingår i den femte rotationsgruppen. Normalt är det ca 3 000 personer per månad som får detta brev. Just i december 2016 skickade vi även ut ett brev för att informera om SCB:s telefonnummerbyte.

I december 2016 skickade vi 3 264 brev till rotationsgrupp fem och 11 325 brev med anledning av telefonnummerbytet. Kostnaden för de vanliga breven uppgick till drygt 18 tkr och kostnaden för breven om telefonnummerbytet till knappt 64 tkr.

Hälsningar,
Magnus Sjöström
Enhetschef AKU

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Forsskål [mailto:[FOI #474 email]]
Skickat: den 5 februari 2017 17:52
Till: *Registrator
Ämne: Re: VB: Intern granskning av begäran enligt Freedom of Information - Kostnader Tackbrev Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Dec 2016

Till Statistiska Centralbyrån,

Samma mejladress som denna.

Här är begäran igen:

"Jag begär att få ta del av kostnaderna för
Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) brev som skickades ut i
December 2016 för att tacka alla 29500 deltagare."

Vänligen be era tekniker se till att e-post från domänen
"@fragastaten.se" inte fastnar i spamfilter.

Med vänlig hälsning,

Peter Forsskål

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Statistiska Centralbyrån only: