Likabehandlingsplan Ostviksskolan 2016/2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Skellefteå Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017 för:

Ostviksskolan

Tacksamt om jag kan få den i digitalt format (PDF).

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Britt Öhman har kvitterat följande registrering som du gjort.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751338
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 09:37:21

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 09:37:21 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201751338

Svar
Ostviksskolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Ostviksskolan 2016/2017.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
Beskrivning av för:
ärende/fråga      
     Ostviksskolan
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     xxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Åsa-Lena Haraldsson
Skellefteå Municipality


Attachment image001.png
4K Download


Hej.

Ni har begärt att få likabehandlingsplanen för Ostvik och Drängsmarks
skolor.

Den finns utlagd på respektive hemsida.

 

Med vänlig hälsning

Åsa-Lena Haraldsson
Rektor

Ostvik och Drängsmarks skolor
Skellefteå kommun

Kundtjänst 0910-73 50 00
[1]åsa-lena [email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:åsa[email address]

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality

Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Åsa-Lena Haraldsson har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201751338
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 09:37:21

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: 4
Registrering
Registreringsdatum: 2017-03-13 klockan 09:37:21 (Totalt antal ärendedagar:
4)
Rapportnummer: ÄR201751338

Svar
Ostviksskolans rektor
begäran enligt Freedom of Information -
Likabehandlingsplan Ostviksskolan 2016/2017.
Till Skellefteå kommun,
     
     Jag begär ut likabehandlingsplan läsår 2016/2017
Beskrivning av för:
ärende/fråga      
     Ostviksskolan
     
     Tacksamt om jag kan få den i digitalt format
(PDF).
     
     Med vänlig hälsning,
     xxxx
Hej Eva!
Tack för ditt mail
Svar/kommentar från Vidarebefordrar din fråga till gällande rektor.
kundtjänst Med vänlig hälsning
Britt
Skellefteå kommuns kundtjänst
[1]www.skelleftea.se/kontakt

Förvaltning svarar
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 4 dagar

Svar
Svar/kommentar från förvaltning Kund är kontaktad.

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/kontakt

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Skellefteå kommun,

Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om jag ser att ni
kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte fått något
icke-automatiskt svar eller
begärd handling.

Med vänliga hälsningar,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Hej,

Vänligen bortse från mitt tidigare svar. Dock skulle jag vilja be
om länk till respektive hänvisningar i fortsatta svar.

Vänligen,
Eva Karlsson

Link to this

From: Skellefteå kommun
Skellefteå Municipality


Attachment Plan mot kr nkande behandling 16 17 Ostvik.pdf
36K Download View as HTML


Ärendehantering

--------------------------------------------------------------------------

Information
Josefin Granlund har kvitterat följande registrering.

Hej!

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun.

Ditt ärendenummer: ÄR201772325
Registreringsdatum: 2017-04-07 klockan 08:07:19

Vänligen

Kundtjänst, Skellefteå kommun
[Skellefteå Municipality request email]
0910-73 50 00
www.skelleftea.se/kontakt

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag
Registrering
Registreringsdatum: 2017-04-07 klockan 08:07:19 (Totalt antal ärendedagar:
Mindre än 1 dag)
Rapportnummer: ÄR201772325

Svar
Intern granskning av begäran enligt Freedom of
Information - Likabehandlingsplan Ostviksskolan
2016/2017
     Till Skellefteå kommun,
     
     Jag har ännu inte fått ut begärd handling även om
Beskrivning av jag ser att ni
ärende/fråga      kvitterat begäran två gånger. Jag har ändå inte
fått något
     icke-automatiskt svar eller
     begärd handling.
     
     Med vänliga hälsningar,
     
     **** *****
Bifogad fil Plan mot kränkande behandling 16-17 Ostvik.pdf (se
bifogad fil)
Hej Eva

Tack för ditt meddelande

Jag har bifogat Ostviksskolans likabehandlingsplan
Svar/kommentar från 2016/2017.
kundtjänst Här är Ostviksskolans hemsida:
[1]http://www.skelleftea.se/ostviksskolan

Med vänlig hälsning
Josefin
Skellefteå kommuns kundtjänst

References

Visible links
1. http://www.skelleftea.se/ostviksskolan

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Skellefteå Municipality only: