Utdrag ur diarium 1 - 7 maj

Sven Lagerström made this Freedom of Information request to Herrljunga Municipality

The request was successful.

From: Sven Lagerström

Till kommunen,

Hej!
Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
avslutade veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (1- 7 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.
Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Sven Lagerström

Till Herrljunga kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 1- 7 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Sven Lagerström

Link to this

From: Herrljunga Kommun
Herrljunga Municipality


Attachment Postlista AK enheten.pdf
35K Download View as HTML


Hej!
Beklagar att du fått vänta, den tillsynes enkla begäran visade sig vara
krångligare i systemet än jag trodde. Här kommer samtliga upprättade
allmänna handlingar i kommunstyrelsens diarium under tidsperioden
2017-05-01 - 2017-05-07. Det följde med lite från andra diarieserier men
de som börjar med "KS" avser kommunstyrelsen.
Vänliga hälsningar,
Johanna Laine
____________________
Registrator
Administrations- och kommunikationsenheten
Herrljunga kommun
Telefonväxel: 0513-171 14
E-post: [Herrljunga Municipality request email]

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Herrljunga Municipality only: