Utdrag ur diarium 8 - 14 maj 2017

Eva Karlsson made this Freedom of Information request to Vilhelmina Municipality

The request was successful.

From: Eva Karlsson

Till kommunen,

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
bara
själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Vilhelmina kommun,

Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
diarium för datumen 8 - 14 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
skicka webbadressen så kan jag söka själv.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
2 kapitel 12§.

Med vänlig hälsning,

Eva Karlsson

Link to this

From: Ulrika Österström
Vilhelmina Municipality

Hej Eva,
Denna förfrågan har tyvärr inte kommit oss tillhanda tidigare.
Är det en postlista med beskrivning av varje dokument som du är
intresserad av?
Med vänlig hälsning
Ulrika Österström
Vilhelmina kommun
Kommunkansliet
Tel 0940-14060

Eva Karlsson <[1][FOI #1277 email]> skriver:
    Till Vilhelmina kommun,
    
     Jag begärde för två dagar sedan ut ett utdrag ur kommunstyrelsens
    diarium för datumen 8 - 14 maj. Finns den på hemsidan kan ni även
    skicka webbadressen så kan jag söka själv.
    
     Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
    vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
    beslut som avgiftsuttaget grundas på.
    
     Jag vill bara påminna er om att en begäran av allmänna
    handlingar ska behandlas skyndsamt enligt Tryckfrihetsförordningens
    2 kapitel 12§.
    
     Med vänlig hälsning,
    
     Eva Karlsson
    
     
     
     -------------------------------------------------------------------
    Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
    begäran:
    [2][FOI #1277 email]
     
     Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
    publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
    [3]https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...
     
     Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
    handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från
    din organisations sida om allmänna handlingar.
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Link to this

From: Eva Karlsson

Till Vilhelmina,

Tack för ert klargörande. Jag upprepar då:

Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
bara själva diariet/registret.)

Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.

Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.

Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
beslut som avgiftsuttaget grundas på.

Med vänliga hälsningar,

Eva Karlsson

Link to this

From: Ulrika Österström
Vilhelmina Municipality


Attachment Lista.pdf
71K Download View as HTML


Hej,
bifogar en lista från kommunstyrelsens diarium perioden 8-14 maj.
Med vänlig hälsning
Ulrika Österström
Vilhelmina kommun
Kommunkansliet

Eva Karlsson <[1][FOI #1277 email]> skriver:
    Till Vilhelmina,
    
     Tack för ert klargörande. Jag upprepar då:
    
     Jag vill gärna ta del av kommunstyrelsens diarium för den senaste
    veckan. Det vill säga: en lista över de handlingar som är
    registrerade under de senaste sju dagarna i kommunstyrelsens
    diarium (8- 14 maj). (Jag behöver inte själva handlingarna utan
    bara själva diariet/registret.)
    
     Tacksam om ni kan skicka en kopia av diariet via e-post.
    
     Om diariet finns publicerat på nätet så vore det fint om ni kunde
    meddela mig webbadressen, så kan jag istället söka på egen hand.
    
     Om utlämnandet av kopiorna är förknippade med någon kostnad, så
    vill jag få information om kostnaden på förhand, samt ta del av det
    beslut som avgiftsuttaget grundas på.
    
     Med vänliga hälsningar,
    
     Eva Karlsson
    
     

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Vilhelmina Municipality only: