Vallentuna kommun

En offentlig myndighet

5 förfrågningar
Utdrag ur diarium 1 - 7 maj
Svar från Vallentuna kommun till Sven Lagerström den .
Framgångsrik.
Hej. Här kommer en lista över de handlingar som diarieförts i KS-diariet under den angivna tiden. Önskar ni att ta del av handlingar så är det bara at...
Protokoll från kommunfullmäktige
Svar från Vallentuna kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
Hej! Vallentuna kommun publicerar protokoll på sin webbplats. Se länk nedan: http://dok.vallentuna.se/?/demokrati/sammantr%e4deshandlingar/2017/kommu...
Kommunchefs e-postlogg 6 - 12 mars
Svar från Vallentuna kommun till Maria Persson den .
Framgångsrik.
-----Ursprungligt meddelande----- Från: Kommun Skickat: den 13 mars 2017 08:05 Till: Registrator KLK Ämne: VB: Freedom of Information request - Kommun...
Gällande Kontoplan (2016)
Svar från Vallentuna kommun till Anders Nordencrantz den .
Framgångsrik.
Hej, Vallentuna kommun tillämpar den av SKL utgivna standardiserade kontoplanen för kommuner KommunBas-13, med några få undantag. Bifogat finns Vallen...
Avtal tjänsten InsynSverige
Svar från Vallentuna kommun till Peter Forsskål den .
Framgångsrik.
Hej! Här kommer dina handlingar. Med vänlig hälsning Aminda Sörhus Registrator Kommunstyrelsens kansli Tfn: 08-587 862 36 [email address] Kommunle...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av FrågaStaten visas. ?

  

Mer om den här myndigheten

Myndighetens hemsida
Visa registrators e-postadress
Be oss uppdatera myndighetens e-postadress