Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är A. Larsson vänligen logga in och låt alla veta.

Lista över muséer

A. Larsson gjorde denna begäran enligt Freedom of Information till Riksantikvarieämbetet

Denna begäran har en okänd statusA. Larsson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Från: A. Larsson

Till Riksantikvarieämbetet,

Jag önskar få ut den lista över muséer som upprättats som en del av
museisamordningen.

Med vänlig hälsning,
A. Larsson

Länka till detta

Från: registrator
Riksantikvarieämbetet


Attachment Museer 14 februari 2018.pdf
160K Download View as HTML


Hej,

Översänder listan (listan uppdateras löpande).

Med vänliga hälsningar

Registrator
 
Riksantikvarieämbetet
Administrativa avdelningen
Box 1114
621 22 Visby
E-mail: [Swedish National Heritage Board request email]
Please consider the environment before printing this email

[FOI #1395 email]
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: registrator
Skickat: den 13 februari 2018 15:12
Till: Eric Fugeläng <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Freedom of Information - Lista över muséer

Registrator
 
Riksantikvarieämbetet
Administrativa avdelningen
Box 1114
621 22 Visby
E-mail: [Swedish National Heritage Board request email]
Please consider the environment before printing this email

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: A. Larsson [mailto:[FOI #1395 email]]
Skickat: den 13 februari 2018 14:17
Till: registrator <[Swedish National Heritage Board request email]>
Ämne: begäran enligt Freedom of Information - Lista över muséer

Till Riksantikvarieämbetet,

Jag önskar få ut den lista över muséer som upprättats som en del av
museisamordningen.

Med vänlig hälsning,
A. Larsson

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the FrågaStaten website. This
footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
begäran:
[FOI #1395 email]

Är [Swedish National Heritage Board request email] fel adress för Freedom of Information
förfrågningar till Riksantikvarieämbetet? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:
https://www.fragastaten.se/sv/change_req...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://www.fragastaten.se/sv/help/offic...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från
din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Länka till detta

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är A. Larsson vänligen logga in och låt alla veta.

Things to do with this request

Anyone:
Riksantikvarieämbetet only: